Hedefimizin, değerli çalışanlarımızın, şirket hedeflerini gerçekleştirirken; mutlu bir aile ortamında, başarı için gelişime ve yeniliğe açık , motivasyonu ve iletişimi yüksek , yaratıcı fikirler üreten, yaptıkları işi sorgulayan, toplam kalite yaklaşımı ile çalışan, verimli bir şirket iklimi sunmak olduğunun bilincindeyiz. Bu hedefe ulaşmanın eğitimden ve çalışanlarımıza dokunmaktan geçtiğinin de farkındayız. Bunu sağlamak adına, düzenli eğitimler ve motivasyon faaliyetlerimiz ile çalışanlarımızı destekleyerek şirket kültürümüzün benimsenmesini ve şirkete olan bağlılığı arttırmayı hedefliyoruz. Sizde genç ve dinamik ekibimizin bir üyesi olmak isterseniz is başvurularınızı açık pozisyonlar/genel başvuru bölümümüzden yaparak ilk adımı atabilirsiniz.

Eğitim ve Gelişim
Müşteri memnuniyetini sağlama konusunda kaliteyi etkileyen en önemli olgunun eğitim olduğu inancıyla şirket personeli çeşitli eğitimlere tabi tutulmaktadır.

Amacımız;
Destek Akademi projesi ile Sınai Haklar ile ilgili nitelikli uzman, danışman ve yöneticiler yetiştirmek
Mesleki eğitimi, toplum ihtiyaçlarına göre sürekli yenilemek ve geliştirmek
İşletmemizin gücünün; en zayıf halkasının gücü kadar olduğu bilinci ile en zayıf halkamızı geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktır.

Eğitim Stratejimiz;
1. Teknik Eğitimler:
Oryantasyon Eğitimleri; Bir ay süreyle uyum koçu eşliğinde yapılır ve deneme süresi içerisinde teknik yeterliliğe referans değer oluşturur.

Sektörel Eğitimler;
İş birimlerinin yapmış oldukları işler ile ilgili teknik bilgiye sahip olmaları için verilen periyodik eğitimlerdir. Her ne kadar uyum sürecinde teknik konular anlatılsa da belirli dönemlerde var olan bilgilerin revize edilmesi veya değişen konularla ilgili yenileme eğitimlerinin alınması gerekmektedir.

2. Kişisel Gelişim Eğitimleri:
Temel Satış Eğitimi;
Kuruma yeni başlamış olan kişilerin iş bilgisi dışında yapmış oldukları işi daha iyi yapabilmeleri açısından gerekli yetkinlikleri artırmaya yönelik ve akabinde davranış değişikliğini hedefleyen, içerisinde satış kadar iletişim unsurlarını da barındıran eğitimlerdir.

İleri Satış Eğitimi;
En az Uzman 2 seviyesinde olan ve büyük müşterileri yöneten satış ekibindeki personelin alması gereken bünyesinde temel iletişimin yanı sıra kurumsal iletişim teknikleri ve ileri satış tekniklerini barındıran eğitimlerdir.

İç / Dış Müşteri Odaklılık;
Operasyon kadrosunda çalışan ve satış ekibinin ayrılmaz bir parçası olan personelin iç müşteri memnuniyetini artıracak anlamda alması gereken eğitimlerdir. Bu sayede dış müşteriye hizmet veren satış ekibine destek olan operasyon kadrosunun satış ile aynı dili konuşması hedeflenmektedir.
Satış Ekiplerine Koçluk; Özellikle şube ve bölge yöneticilerinin alması gereken, hedef veren ve verdiği hedeflere ulaşılmasından sorumlu üst düzey yöneticilerin alması gereken koçluğun satış anlamında yapıldığı tarzda eğitimdir. Eğitimcinin Eğitimi; Eğitim verecek teknik yeterliliğe sahip kişilerin sahne becerilerini artırmaya yönelik, en az Uzman 2 seviyesinde kişilerin alması gereken bir eğitimdir. Bu eğitimlerle deneyimli iç eğitmenler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

3. Kariyer Eğitimleri:
Temel Yönetim Becerileri; Nadiren Uzman 2 en az Uzman 3 seviyesinde olan personelden yönetici havuzuna girişi onaylanmışlar için verilen temel düzeyde yöneticilik eğitimleridir. Akabinde insan kaynakları olarak personele çeşitli projeler verilecek olup eğitim uygulama anlamında da desteklenecektir.

İleri Yönetim Becerileri;
Orta düzey yönetici ve üstü için planlanan yönetimin ileri safhalarının anlatıldığı eğitimlerdir.

Yöneticiler İçin Koçluk;
İleri yönetim becerileri alan üst düzey yöneticiler için planlanacak ve seans mantığı ile aşamalar şeklinde gelişimin kaydedileceği birebir koçluk eğitimleridir.

4. Bilgi Teknolojileri Eğitimleri:
Yazılım Grubu Eğitimleri;
İlgili birimin yöneticisi onayında alınması gereken ve yapmış olduğumuz işi geliştirecek düzeyde açık katılıma yönelik veya kurum içinde planlanan teknik eğitimlerdir.

Donanım Grubu Eğitimleri;
İlgili birimin yöneticisi onayında alınması gereken ve yapmış olduğumuz işi geliştirecek düzeyde açık katılıma yönelik veya kurum içinde planlanan teknik eğitimlerdir.

İç / Dış Müşteri Odaklılık;
Operasyon ve pazarlama kadrosunda çalışan ve tüm personelle ilişkisi olan, ekibinin ayrılmaz bir parçası olan bilgi işlem personelinin alması gereken iç müşteri memnuniyetini artıracak eğitimlerdir. Bu sayede dış müşteriye hizmet veren tüm personel ile teknik personel arasında empati yetkinliğinin artırılması sağlanacaktır.

Kariyer Planlama
 

Kariyer planlaması ile firma personelinin sahip olduğu teknik ve mesleki bilgi, yetkinlik, performans sonuçları vb. doğrultusunda kariyer hedeflerine ulaşacak yolun tespit edilerek, firma içindeki mesleki gelişiminin ve terfilerinin planlaması amaçlanmaktadır. 

Firmamıza yeni başlayacak adaylar için kariyer planlamada temel esaslar:

  •  Öğrenim durumu
  •  Alanı ile ilgili veya ilgisiz iş tecrübesi

Firmamızda mevcut kadroda çalışan personel için:

  •  İş performansı
  •  Öğrenim durumu
  •  İşyeri kıdemi ve asgari bekleme süresi
  •  Eğitim sonu sınavları veya ilgili seviye için yapılan atlama sınavı
  •  Katıldığı kişisel gelişim eğitimlerini davranışa dönüştürebilme becerisi ile ilgili yönetici görüşü
  •  İnsan Kaynakları tarafından verilen proje ve ödevlerin tamamlanması ve yöneticilerle birlikte insan kaynaklarının  değerlendirmesi
  • Organizasyonda ilgili pozisyon için açık kadro bulunması şeklinde sıralanabilir.