Bir ülkeden satın alınan eşyanın Türkiye gümrük bölgesine geldikten sonra başka bir ülkedeki bir alıcıya sevk edilmesi bir gümrükten başka bir gümrüğe veya bir gümrükten bir serbest bölgeye veya bir serbest bölgeden başka bir serbest bölge sevk edilmesi işlemleri de transit rejimi hükümlerine tabidir. Gümrükleme işlemlerinin hızlı doğru ve ekonomik yapılmasını sağlayarak müşterilerimizin ticaretine hız kazandırmaktayız.

Taşıması Deniz Kara Hava Demir yolu ile yapılacak transit/aktarma Gümrük İşlemleriniz için verdiğimiz hizmet aşamalarımız:

Rejim Beyanı: Evrakların bize ulaşması ile başlar.

Asıl sorumlunun sorumlulukları ve yükümlülükleri;
Siz değerli müşterililerimize kanunun size verdiği yükümlülükleri uygulama aşamasında doğru şekilde aktarmak bizim sorumluluklarımız arasındadır.

Yükleme: Transit/aktarma işlemlerinizde siz değerli müşterilerimizle belirlediğimiz nakliye vasıtalarına Doğru yükleme ve yükleme bilgilerinin bize doğru aktarılması bizim doğru beyanımız ile kara yolu taşıma kurallarının doğru uygulanmasında en önemli unsurdur. Her transit beyanı, sadece bir hareket gümrük idaresinden bir varış gümrük idaresine taşınmak üzere tek bir taşıma aracına yüklenen veya yüklenecek eşyayı kapsar. Bu amaçla, taşınan eşyanın birlikte sevk edilecek olması koşuluyla; kara yolu vasıtalarında araçların karayolu taşıma kanun ve kurallarına uygun olması zorunludur. Bir taşıma aracı, eşyanın birden fazla hareket gümrük idaresinde yüklenmesi ve birden fazla varış gümrük idaresinde boşaltılması için kullanılabilir. Bu durumda bir taşıma aracı için her bir varış gümrük idaresi için ayrı ayrı olmak üzere birden fazla transit beyannamesi düzenlenir.

Varış idaresinde eşyasının transit/aktarma işlemlerinin yapılaması. Rejimin sonlandırılması ve teyit işlemleri ile Teminatın serbest bırakılması; Eşyanın beyan etmiş olduğumuz rejimin sonlandırılması ve teminatların iade alınmasıdır.